• Когато умеем да четем езика на цифрите, сме способни да разбираме природата на явленията, събитията и хората.