Домашна работа №2

 по изминатия до момента материал

от обучението САНКХЯ ШАСТРА - Ведическа нумерология

 

Моля, отговорете на всички 51 въпросa. Опитайте се да отговaряте по памет. Така реално ще можете да оцените, колко добре сте усвоили материала от изминалите теми.

Име
имейл
1. Коя цифра отговаря за договарянето и търговията?
2. Кой цифри обичат да четат нотации и да дават съвети?
3. Коя цифра отговаря за разума?
4. На кои цифри приписваме качествата воля и амбициозност?
5. Чувствата и емоциите се управляват от…?
6. Коя цифра отговаря за получаването и приемането на информация?
7. Кои цифри се отличават със своята оригиналност?
8. Кои цифри са обидчиви и злопаметни?
9. Кои цифри са жертвоготовни?
10. Кои цифри са колебливи и трудно вземат решения?
11. Кои цифри лесно вземат решения?
12. Кои цифри са раздразнителни?
13. Кои цифри критикуват?
14. Кои цифри не понасят критика?
15. Коя цифра наричаме „универсален приятел“?
16. Кои цифри са дипломатични?
17. Коя цифра символизира мъжката сексуална енергия?
18. Коя цифра символизира женската сексуална енергия?
19. Коя цифра символизира майката?
20. Коя цифра символизира бащата?
21. Кои цифри се чувстват особени и различни от другите?
22. Кои цифри можем да наречем опозиционери?
23. Коя цифра има слаби периоди?
24. Кои цифри са склонни към депресия?
25. Коя цифра отговаря за манас (ума)?
26. Кои са най-сексуалните цифри?
27. Кои цифри се чувстват по-добре в чужбина?
28. Кои цифри отговарят за Прарабдха карма?
28. Кои цифри отговарят за Прарабдха карма?
30. Кои цифри са амбициозни и целеустремени?
31. Коя цифра наричаме „универсален помощник“?
32. Коя цифра притежава сидхи?
33. Кои цифри действат бавно и методично?
34. Кои цифри са бързи и спонтанни?
35. Коя цифра символизира егото?
36. Коя цифра е автономна?
37.Кои цифри са романтични?
38. Коя цифра е зациклена на отношенията?
39. За коя цифра красотата и комфорта са много важни?
40. Кои цифри имат силна интуиция?
41. Кои цифри са променливи?
42. В живота на кои цифри се случват внезапни, непредвидими събития?
43. Кои са цифрите на материалните блага и богатството?
44. Принципът на разширението е свързан с...?
45. кои цифри обичат да учат и да учат другите?
46. Коя двойка цифри отговаря за качествата оптимизъм-песимизъм?
47. Коя цифра живее в своя въображаем свят?
48. Коя цифра символизира ограиченията, затрудненията и изпитанията?
49. Кои цифри работят усърдно?
50. Коя цифра не изпитва удоволствие от постигнатото?
51. Коя цифра забавя резултата във времето?