test1

 

Домашна работа №1

 по Тема I и Тема II

от онлайн обучение САНКХЯ ШАСТРА

 

Моля, отговорете на всички 51 въпросa. Опитайте се да отговaряте по памет, без да поглеждате слайдовете от предоставените Ви материали. Така реално ще можете да оцените, колко добре сте усвоили материала от изминалите теми.

Име
имейл